Previous
Next

مجموعه‌ی تربیت اخلاقی

مجموعه‌ی چهره‌های تاثیرگذار

نقد و نظر

انتشارات پارسیک

گاهی اوقات زندگی پیش از اینکه فرصتی برای درس خواندن داشته باشید، از شما امتحان میگیرد. شجاعت، توانایی رفتن از یک شکست به سوی شکست دیگر است، بدون اینکه اشتیاقتان را از دست داده باشید.

بریده‌ای از کتاب درس‌های ده دقیقه‌ای زندگی برای فرزندان
اسکرول به بالا